วิธีชำระเงินวิธีชำระเงินผ่านระบบ เครดิต หรือเดบิต

 1. ท่านสามารถ คลิกตรงนี้ เพื่อดูรายละเอียดวิธีชำระเงินผ่านบัตร เครดิต หรือเดบิต
 2. หากท่านพบหน้า Verified by VISA (VbV) และ MasterCard SecureCode (MCSC) ท่านไม่ต้องตกใจ เพื่อยืนยันว่าท่านเองเท่านั้นที่มีสิทธิใช้บัตรของท่านเอง รายละเอียดเพิ่มติม คลิกตรงนี้
 3. หลังจากที่ท่านทำตามวิธีที่แนะนำจนเสร็จสิ้น ท่านจะกลับมาที่เว็ปไซต์ ovolva.com ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้ว

วิธีชำระเงินผ่านระบบ บาร์โคด 7/11 Counter Service

 1. ท่านสามารถ คลิกตรงนี้ เพื่อดูรายละเอียดวิธีชำระเงินผ่าน บาร์โคด 7/11 Counter Service
 2. หลังจากที่ท่านทำตามวิธีที่แนะนำจนเสร็จสิ้น ท่านจะได้รับ บาร์โคดที่ไว้สำหรับนำไปชำระเงินได้เลย

วิธีชำระเงินผ่านระบบ Paysbuy

 1. ท่านสามารถ คลิกตรงนี้ เพื่อดูรายละเอียดวิธีชำระเงินผ่าน Paysbuy
 2. หลังจากที่ท่านทำตามวิธีที่แนะนำจนเสร็จสิ้น ท่านจะกลับมาที่เว็ปไซต์ ovolva.com ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้ว

วิธีชำระเงินผ่านระบบ Paypal

 1. ท่านสามารถ คลิกตรงนี้ เพื่อดูรายละเอียดวิธีชำระเงินผ่าน Paypal
 2. หลังจากที่ท่านทำตามวิธีที่แนะนำจนเสร็จสิ้น ท่านจะกลับมาที่เว็ปไซต์ ovolva.com ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้ว

วิธีชำระเงินผ่านระบบ บัญชีธนาคารออนไลน์

 1. ท่านสามารถ คลิกตรงนี้ เพื่อดูรายละเอียดวิธีชำระเงิ
  นผ่าน บัญชีธนาคารออนไลน์
 2. หลังจากที่ท่านทำตามวิธีที่
  แนะนำจนเสร็จสิ้น ท่านจะกลับมาที่เว็ปไซต์ ovolva.com ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้ว