Delivery

รายละเอียดการจัดส่งสินค้า
   เราได้ควบมุ่งมั่นควบคุมมาตรฐานการจัดส่งสินค้า เพื่อให้สินค้าทุกชิ้นสามารถส่งถึงมือสินค้าได้อย่างรวดเร็ว และเกิดความประทับใจสูงสุด ด้วยระบบการบริการ ดังต่อไปนี้

1.ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS
   บริการจัดส่งสินค้าทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย ตามเวลาทำการของไปรษณีย์ไทย ในระหว่างช่วงเวลา 9.00 – 18.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) เป็นประจำทุกวัน ยกเว้นในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งเป็นวันหยุดทำการของไปรษณีย์ไทย แต่ถ้าหากทำการสั่งซื้อหลังจากเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ขออนุญาตทำการจัดส่งรวมกับสินค้าในวันถัดไป

2.ได้รับเลขพัสดุ EMS ภายใน 20 นาที หลังการชำระเงินค่าสินค้า
   หลังจากทำการสั่งซื้อและชำระค่าสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถติดต่อขอรับเลขพัสดุ EMS ได้ภายใน 20 นาที และสามารถทำการตรวจสอบสถานะของพัสดุได้ตั้งแต่หลังเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ช่วงเวลาในการจัดส่งสินค้า

   สำหรับลูกค้าที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพ และเขตตัวจังหวัดต่างๆ ระบบบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS จะทำการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือของท่านภายในระยะเวลา 1-2 วัน ในส่วนของอำเภอรอบนอก จะสามารถได้รับสินค้าภายในระยะเวลา 2-4 วัน ขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการบริการของไปรษณีย์ในแต่ละพื้นที่