แจ้งชำระเงิน

สำหรับท่านที่ใช้วิธีโอนเงินผ่านธนาคาร