Healthy Daily

สารพัดสาระเพื่อการดูแลสุขภาพ จากครอบครัว Ovolva

Growth Hormone กับการช่วยรักษาโรค พาร์กินสัน

Growth Hormone กับการช่วยรักษาโรค พาร์กินสัน
         โรค พาร์กินสัน เป็นหนึ่งในโรคที่พบบ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป เป็นโรคที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติของเซลล์ในระบบประสาทส่วนกลางเสื่อมสภาพ ซึ่งในปัจจุบันวงการแพทย์ยังไม่ทราบสาเหตุที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพดังกล่าว แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ป่วยเป็นโรคนี้ ในระยะแรกๆ มักจะปรากฏอาการที่เด่นชัดอย่างมากในการเคลื่อนไหว โดยมีอาการสั่น สภาพแข็งเกร็ง เคลื่อนไหวช้า เดินลำบาก เป็นต้น นอกจากนี้ โรค พาร์กินสัน ยังมีความสัมพันธ์อย่างมากกับการเกิดอาการโรคซึมเศร้า ทำให้โรคนี้ นับว่าเป็นโรคที่มีความอันตรายอย่างมากเลยทีเดียว

        อย่างไรก็ตาม ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ในปัจจุบัน ทำให้มีการพัฒนาวิธีการรักษาโรค พาร์กินสัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการใข้ Growth Hormone ซึ่งเป็นหนึ่งในเคล็ดลับวิธีการบรรทารักษาอาการ พาร์กินสัน ที่วันนี้ครอบครัว Ovolva.com กำลังจะขอยกมากล่าวถึงในวันนี้ครับ

พาร์กินสัน

Growth Hormone มีประสิทธิภาพในการช่วยรักษาอาการ พาร์กินสัน ได้อย่างไร
        จากการศึกษาทางการแพทย์ใหม่ๆ ช่วยแสดงให้เห็นว่า Growth Hormone ได้รับการพิสูจน์ความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการทดลองใช้กับมนุษย์ ในการรักษาอาการ พาร์กินสัน ด้วยการทดลองทางคลีนิกที่ออกแบบมาเพื่อทำการทดสอบความปลอดภัยในการบริหารโปรตีนโดยตรงกับสมอง ผลการวิจัยได้ข้อสรุปว่า สมองมีการปรับตัวที่ดีมากยิ่งขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ทำให้สภาวะอาการร่างกายสั่นที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย พาร์กินสัน ลดน้อยลง ซึ่งการทดลองดังกล่าว เกิดขึ้นกับผู้ป่วยเป็นโรค พาร์กินสัน ขั้นรุนแรง ด้วยการฉีด Growth Hormone ปริมาณ 40 ไมโครกรัม ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 18 เดือน นอกจากนี้ ผลลัพธ์ในการทดสอบยังพบว่า ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงขึ้นจากการรักษาอีกด้วย

         นอกจากงนี้ Dr. Jan Berend Deijen และคณะนักวิทยาศาสตร์ชาวดัทช์ พบว่าผู้ที่มี Growth Hormone ต่ำกว่าปกตินั้น จะสูญเสียความทรงจำในระยะสั้น ความสัมพันธ์ระหว่างตาและมือลดลง รวมไปถึงการมีผลต่อความจำระยะยาวอีกด้วย IQ ก็จะต่ำลง การเสริม Growth Hormone เข้าไปนั้น ทำให้ผู้ป่วยมีอาการตื่นตัวมากขึ้น กระตือรือร้น มีการจดจำที่ดี อาการหลงๆลืมๆน้อยลง มีสมาธิดีขึ้น สามารถโต้ตอบต่อสิ่งเร้าได้เร็วขึ้น ความทรงจำฟื้นกลับมาปกติ

พาร์กินสัน
 
         ในการวิจัยที่มหาวิทยาลัย Aukland ประเทศนิวซีแลนด์ เรื่องการเสริมโกรทฮอร์โมนให้เด็ก พบว่าเด็กมีพัฒนาการดีขึ้น IQ สูงขึ้น การเรียนรู้ รัยรู้ได้ดี ผลการเรียนดีขึ้น  และมีผลช่วยลดอาการเซลล์สมองตาย โดยเฉพาะสมองส่วนด้านความจำ ความคิดวิเคราะห์ได้ ในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม เช่น พาร์กินสัน อัลไซเมอร์ กล้ามเนื้อสมองฝ่อลีบ ระบบประสาทมาเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้ไม่ดี (Multiple sclerosis) เมื่อได้รับ Growth Hormone ช่วยให้ลดการสูญเสียของเซลล์ต่างๆในร่างกาย สมองทำงานได้ดีขึ้น กลับคืนสู่ความเป็นหนุ่มสาวได้อีกครั้ง
ถ้าชอบก็บอกต่อด้วยนะคะ:

Posted by ครอบครัว Ovolva

ติดตามสาระและข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ ความงามและการดูแลร่างกายได้ทุกวัน ด้วยสาระด้านสุขภาพและการดูแลตนเองสดใหม่ทุกวัน

Related Posts: