Healthy Daily

สารพัดสาระเพื่อการดูแลสุขภาพ จากครอบครัว Ovolva

นักวิจัยชี้ ความดันต่ำ สัมพันธ์กับการขาด Growth Hormones

 นักวิจัยชี้ ความดันต่ำ สัมพันธ์กับการขาด Growth Hormones
         ความดันต่ำ เป็นหนึ่งในปัญหาด้านสุขภาพที่คนไทยเป็นกันอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นสาเหตุที่นำไปสู่ปัญหาต่างๆอีกมากมายตามมาในภายหลังอีกด้วย ซึ่งวงการแพทย์ก็ได้พยายามค้นคว้าวิจัย ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการ ความดันต่ำ จนกระทั่งผลงานวิจัยหลายชิ้น ได้รายงานผลที่สำคัญว่า Growth Hormones ที่เป็นฮอร์โมนที่หลั่งจากต่อมใต้สมองตามธรรมชาติ ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นน้ำพุแห่งความเยาว์ คนที่ขาดฮอร์ใมนประเภทนี้ เป็นหนึ่งในสาเหตุที่สำคัญอย่างมากที่ก่อให้เกิดความผิดปกติต่อความดัน ส่วน Growth Hormones จะมีผลต่อความดันอย่างไรกันบ้างนั้น สามารถติดตามอ่าน ได้จากบทความชิ้นนี้ ที่ครอบครัว Ovolva.com ได้ทำการรวบรวมข้อมูลทางการแพทย์มาฝากกันครับ 

Growth Hormones มีความเกี่ยวพันธ์กับปัญหา ความดันต่ำ อย่างไร?
         จากการศึกษาอิทธิพลของ Growth Hormones ที่ส่งผลต่อความดันโลหิตในกลุ่มผู้ป่วย ที่ขาดฮอร์โมนประเภทนี้ ของแพทย์ในประเทศสเปน พบว่า มีความสัมพันธ์ที่น่าสนใจระหว่าง Growth Hormones ที่ส่งผลอย่างมีนัยยะสำคัญ ในการทดสอบใช้เพื่อทำการรักษาผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดอย่างเรื้อรัง การขาด Growth Hormones เป็นสิ่งที่ทำให้อาการของโรคเหล่านี้แสดงอาการออกมามากกว่าเดิม

ความดันต่ำ

         นอกจากนี้ ในการวิจัยทางคลีนิกที่ผ่านมา ยังช่วยทำให้พบอีกว่าอายุที่แตกต่างกันของผู้ป่วย เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญในการเกิดอาการของโรคเหล่านี้ การศึกษาล่าสุดของวงการแพทย์ ยังช่วยยืนยันในเรื่องดังกล่าว ว่าการขาด Growth Hormones ในวัยผู้ใหญ่ เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิต

         ทีมวิจัยของประเทศสเปน ได้ทำการทดสอบกับผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่จำนวน 14 คน ที่มีปัญหาขาด Growth Hormones และอาสาสมัครอีก 15 คน ที่มีสุขภาพที่ดี การทดลองเริ่มต้นขึ้นด้วยการจับคู่ของกลุ่มทดลองระหว่างผู้ที่ประสบปัญหาขาด Growth Hormones กับคนที่มีสุขภาพที่ดี โดยใช้เกณฑ์การจับคู่ด้านอายุ และเพศ ที่เหมือนกัน โดยให้ทั้งสองฝ่ายทำการออกกำลังกายบนลู่วิ่ง พร้อมกับประเมินผลด้วยการวัดค่าของอินซูลินในร่างกาย ด้วยการประเมินผลแบบ echographic

ความดันต่ำ

         ผลการศึกษษพบว่า ผู้ป่วยที่ได้รับ Growth Hormones มีการตอบสนองต่อความดันโลหิตในระดับที่ปกติ โดยเฉลี่ยมากถึง 60% ทำให้นักวิจัยทำการสรุปผลของการทดสอบได้ว่า การขาด Growth Hormones นั้น ส่งผลโดยตรงกับอาการความดันโลหิตที่เปลี่ยนแปลงภายในร่างกาย ทั้งความดันสูง และ ความดันต่ำ

         จากข้อมูลการทดสอบ ที่ได้ทำการยกตัวอย่างมาให้เห็นกันไปแล้วในตอนต้น เชื่อว่าคงจะช่วยทำให้คุณผู้อ่านหลายคนเริ่มมองเห็นประสิทธิภาพของ Growth Hormones ในการช่วยบรรเทา รักษา และควบคุมปัญหา ความดันต่ำ ซึ่งแน่นอนว่า การรักษาอากา ความดันต่ำ ด้วย Growth Hormones เป็นหนึ่งในวิธีการรักษาทางเลือก สำหรับคนที่กำลังประสบปัญหา ความดันต่ำ กวนใจอยู่
ถ้าชอบก็บอกต่อด้วยนะคะ:

Posted by ครอบครัว Ovolva

ติดตามสาระและข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ ความงามและการดูแลร่างกายได้ทุกวัน ด้วยสาระด้านสุขภาพและการดูแลตนเองสดใหม่ทุกวัน

Related Posts: