Healthy Daily

สารพัดสาระเพื่อการดูแลสุขภาพ จากครอบครัว Ovolva

ความสัมพันธ์ของ Growth Hormone กับ โรคหลอดเลือด

ความสัมพันธ์ของ Growth Hormone กับ โรคหลอดเลือด
         โรคหลอดเลือด หัวใจ ถือว่าเป็นโรคหนึ่งที่มีความอันตรายต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก และมีอัตราผู้เสียชีวิตมากกมายทั่วโลกเลยทีเดียว ดังนั้น เพื่อเป็นการทำการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจาก โรคหลอดเลือดหัวใจ เสียตั้งแต่เนิ่นๆ วันนี้ ครอบครัว Ovolva.com จึงได้ทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโรคนี้ รวมไปถึงวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาด้วย Growth Hormone มาฝากกัน เพื่อให้คุณผู้อ่านสามารถมีสุขภาพที่แข็งแรงยาวนานมากยิ่งขึ้นครับ

โรคหลอดเลือด อันตรายอย่างไร
         จากการศึกษาย้อนหลังในผู้ป่วยในประเทศสวีเดน จำนวน 333 คน ความเสี่ยงการเสียชีวิตเกือบสองเท่า และส่วนใหญ่เกิดขึ้นจาก โรคหลอดเลือด เป็นจำนวนถึง 58% ของจำนวนรวมของผู้เสียชีวิต เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือด และโรคสมอง ซึ่ง โรคหลอดเลือด ส่วนใหญ่เกิดขึ้นอย่างมากในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เมื่อเร็วๆนี้ จากการเก็บข้อมูลของผู้ป่วย และการตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ในประเทศอังกฤษยังมีตัวเลขที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

โรคหลอดเลือด

การค้นคว้าวิจัยความสัมพันธ์ระหว่าง Growth Hormone กับ โรคหลอดเลือด
         การศึกษาของ Monica Gola, Stefania Bonadonna, Mauro Doga, และ  Andrea Giustina ภาควิชาต่อมไร้ท่อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเบรชชา ประเทศอิตาลี ในหัวข้อ “Growth Hormone และโรคหัวใจ และหลอดเลือดปัจจัยเสี่ยง” พบว่า

         จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง Growth Hormone ในกลุ่มผู้ใหญ่ ที่ขาด Growth Hormone พบว่า เป็นหนึ่งในปัจจัยที่นำไปสู่ความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ และ โรคหลอดเลือด มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ Growth Hormone ยังเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญ ในการลดอัตราการเกิดโรคหัวใจ และ โรคหลอดเลือด ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากในการรักษาโรคเหล่านี้ในวัยผู้ใหญ่ นอกจากนี้ ยังมีรายงานการวิจัยอื่นๆอีกหลายงาน ที่ช่วยชี้ว่า Growth Hormone สามารถช่วยในการเผาผลาญหลายปัจจัยที่เสี่ยงในการทำให้เกิดโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือด และยังช่วยป้องกัน โรคหลอดเลือด หัวใจ ได้เป็นอย่างดีมากยิ่งขึ้น

         Growth Hormone ช่วยกระตุ้นการสูบฉีดเลือดของหัวใจ (Cardiac output) ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงขึ้น ออกกำลังกายได้มากขึ้น ลดภาวะความดันโลหิตสูง ปรับสมดุลของคอเลสเตอรอล ช่วยบรรเทาอาการของโรคหัวใจ ทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดได้ วารสารทางการแพทย์ นิวอิงแลนด์ (New England) พบว่ามีการเสียชีวิตจากการวูบหมดสติ (Stroke)  ถึง 1.5 ล้านคน หากเราได้รับ Growth Hormone เพิ่มจะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคนี้ได้มากขึ้น ช่วยลดภาวะความดันโลหิตช่วงล่าง (Diastolic Pressure) ได้ถึง 10% หลังจากได้รับเพียง 6 เดือน

โรคหลอดเลือด

         ด้านการทดลองกับสัตว์ พบว่า Growth Hormone สามารถช่วยป้องกันอาการเซลล์ตายหลังจากเกิดการวูบหมดสติหรือหัวใจวาย (Stroke) ได้ เมื่อคนเรามีอายุที่มากขึ้น อวัยวะต่างๆในร่างกาย เช่น หัวใจ สมอง จะฝ่อเล็กลงได้ เพราะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กล้ามเนื้อส่วนนั้นสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ เมื่อกล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรง การสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้ดี ได้รับพลังงานมากขึ้น มีประสิทธิภาพในการทำงาน ความดันเป็นปกติ เมื่อการเผาผลาญเป็นปกติ การสะสมไขมันในบริเวณหน้าท้องก็จะลดลง ทำให้ระดับคอเลสเตอรอลต่ำ สุขภาพจะค่อยๆดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใน 1 เดือนแรกและต่อเนื่องไปอีก 6 เดือน จนครบ 2 ปี

การได้รับ Growth Hormone นั้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานของหัวใจ โรคหลอดเลือด
         จึงลดเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ หลอดเลือดได้ ระดับโคเลสเตอรอลกลับมาเป็นปกติเพราะไปช่วยลดไขมันเลว (LDL) ลง ช่วยเพิ่มไขมันดี (HLD) ลดความดันช่วงล่าง (Diastolic pressure) ได้ถึง 10% ช่วยให้ความเสี่ยงต่อการเกิดหัวใจวายเฉียบพลันน้อยลง จากการวิจัยในวารสารทางการแพทย์นิวอิงแลนด์ (New England) โดยการทดสอบกับผู้ป่วยโรคหัวใจ 7 ราย พบว่ามีการเพิ่มออกซิเจนให้กับหัวใจ ทำให้ผนังกล้ามเนื้อหนาขึ้นในหัวใจห้องด้านซ้าย (Left Ventricular Wall) สิ่งเหล่านี้ทำให้หัวใจสามารถสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้น ผู้ป่วยมีการออกกำลังกายได้มากกว่าก่อนและมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาก
ถ้าชอบก็บอกต่อด้วยนะคะ:

Posted by ครอบครัว Ovolva

ติดตามสาระและข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ ความงามและการดูแลร่างกายได้ทุกวัน ด้วยสาระด้านสุขภาพและการดูแลตนเองสดใหม่ทุกวัน

Related Posts: